Добре дошли

През 1969 г. Общият фонд на Женевския университет създаде Фонд „Константин и Зиновия Кацарови“, благодарение на активите, които професор Константин Кацаров щедро предостави за тази цел.

Сред неговите дейности професор Кацаров е преподавал право в Софийския университет от 1931 до 1951 г., след това, установил се в Женева, е бил частен доцент в Юридическия факултет на Женевския университета от 1963 до 1969 г. .

Фонд „Константин и Зиновия Кацарови“ отпуска стипендии на български студенти, изследователи и преподаватели, желаещи да подобрят знанията си в швейцарска институция на университетско ниво.

Фондът може също така да предоставя финансова подкрепа за инициативи за развитие на културни, научни и академични отношения между България и Швейцария.

Добре дошли на интернет-страницата на Фонд „Константин и Зиновия Кацарови“!

Управителен съвет при учредяването (1969 г.)

Професор Константин Кацаров, дарител

Професор Едмон Мартен-Ашар, председател

Професор Робер Патри, заместник председател

Г-н Андре Фaцио, управител на Общия фонд при Университета

Г-н Херман Бланк, касиер на Общия фонд при Университета

Г-н Жан-Клод Никол, изпълнител на завещанието

Членове на настоящия Управителен съвет (от 2016 г.)

Председател
Г-н Жан-Клод Никол
Изпълнител на завещанието на проф. Кацаров

Заместник-председател
Г-жа Лоранс Боасон дьо Шазурн
Професор по международно право, Женевски университет

Членове на комитета
Г-н Лоренц Е. Боме
Професор по класическа археология, Женевски университет

Д-р Ерик Евтимов
Член на Управителния съвет на фондация „Кацарови“

Г-н Георги Василев
Член на Управителния съвет на фондация „Кацарови“

Главен Секретар
Д-р Камелия Шизу
Отговорник по регистрацията, обработването на документите и управлението на секретариата

Благодарности от бивши стипендианти

Здравко
Михайлов

„…Професор Кацаров, който имаше специално отношение към културните прояви и по-специално към музиката, ми отпусна двегодишна стипендия, за да реализирам мечтата си – да специализирам диригентство на оркестър и на хор в Женева…“

Александър
Костов

„…Благодарение на ценната помощ на „Фондация Кацарови“ имах привилегията да проследя отблизо развитието на западната икономическа мисъл. Това се осъществи чрез множеството ми контакти с швейцарски и някои други западноевропейски колеги по време на семинарите по стопанска история, организирани от Женевския университет…“

Стефан
Филипов

„…Бих искал да изразя цялата си благодарност на Управителния съвет на „Фондация Кацарови“ за отпусната ми шестмесечна стипендия, която ми позволи да продължа започнатите от мен изследвания в областта на органичната химия в един от най-големите университети, този в Цюрих…“

Василка
Цанева

„…Надявам се, че престоят ми в Швейцария, финансиран от „Фондация Кацарови“ ще бъде оценен като положителен и извършените от мен изследвания да са в унисон с желанието на учредителя на фондацията – професор Кацаров…“

Огняна
Хрисимова

„…Благодаря на членовете на Управителния съвет на „Фондация Кацарови “ за предоставената ми възможност да осъществя моите научни изследвания в Женева, да се запозная с любезните жители на Швейцария, като едновременно с това успях да открия историческите паметници и красотата на тази великолепна страна…“

Марио
Апостолов

„…Делото на „Фондация Кацарови“ не се ограничава само в оказване на финансова помощ на българските изследователи, но открива също и възможност пред академичните среди по-добре да опознаят човешкия облик на „другия свят“…“

Елена
Маджарова

„…С тези няколко реда бих желала да изразя признателността си към „Фондация Кацарови“, позволила ми да продължа проучванията си в Женева. Същевременно бих искала да изразя и благодарността си към професор Бернар Лафурние за ценните му съвети и съдействие през цялото време на стажа ми…“

Георги
Василев

„…Бих желал да изразя дълбоката си признателност към „Фондация Кацарови“ и към големия университетски преподавател и патриот, професор Константин Кацаров. Надявам се, че ползотворно използвах отпусната ми стипендия и внесох своята скромна лепта за развитието на интелектуалната свобода и основните човешки права, на които професор Кацаров посвети живота си и творческата си дейност…“