Финансова подкрепа, условия и срокове

Регистрацията  за предоставяне на финансова подкрепа за академичната 2024/2025 година са още възможни. Пълното досие за кандидатстване (включително документите, изброени в долната част на тази страница) трябва да бъдат изпратени до Секретариата на Фонд Кацарови (само в електронен формат) не по-късно от 29 февруари 2024 г., на адрес secretariat.fondskatzarovi@gmail.com. Управителният съвет на Фонд Кацарови ще заседава през пролетта на 2024 г., за да вземе решение за предоставяне на финансовата подкрепа. Всеки кандидат ще бъде информиран лично за решението, което се отнася до него.

Защо?
Финансовата подкрепа е предназначена за популяризиране на инициативи според интереса им към България, както и от техния българо-швейцарски характер. Тези инициативи могат да имат за цел, по-специално, да развиват културни, научни и академични отношения между България и Швейцария.

Краен срок
Пълното досие за молба за предоставяне на финансова подкрепа трябва да бъде отправено до Секретариата на Фонд Кацарови не по-късно от края на януари на всяка текуща година. След този срок молбата не може да бъде взета под внимание. Тя ще трябва да бъде подадено отново през следващата година.

Решение
Управителният съвет на Фонд Кацарови се събира през пролетта на всяка текуща година, за да вземе решение за разпределяне на финансовата подкрепата. Кандидатите се информират лично, обикновено през месец май, за резултата от взетото решение на основа на досието.

Молба за кандидатстване

Молбата с досието за предоставяне на финансова подкрепа трябва да включва следните документи:

 • Автобиография на кандидата / Устав на кандидатстващата организация
 • Мотивационно писмо
 • Точно описание на предложения проект, включително план за действие и подробен бюджет
 • Препоръчителни писма, ако има такива

Формуляр за кандидастване

Можете също да използвате този формуляр, за да подадете молбата си:

  Лични данни

  Документи

  Списък на молбите за финансова подкрепа
  предвидени за академичната 2023-2024 година

  Мария
  МАРКОВА

  право и икономика