Наградата Константин Кацаров

Организирана за първи път през 2023 г., по случай 125-годишнината от рождението на професор Кацаров, наградата „Константин Кацаров“ ще се присъжда ежегодно на българска личност или институция със седалище в България, чийто зебележителни заслуги са всеобщо признати и имат изключителен принос за България.

Съобщение относно финалистите за наградата „Професор Кацаров“ 2023 г.

Съобщение относно лауреата на наградата „Професор Кацаров“ 2023 г.

Награда Константин Кацаров 2024

Съобщение относно финалистите за наградата „Константин Кацаров“ 2024 г.

Съобщение относно лауреата на наградата „Константин Кацаров“ 2024 г.

Награда Константин Кацаров 2025

Professeur-Konstantin-Katzarov

Професор Константин Кацаров се установява в Швейцария през 1956 г., но остава неизменно свързан със своята родина България. През 1969 г. той учредява Фондация, която носи неговото име и това на съпругата му, към Университета в Женева. Мисията и е да отпуска стипендии и грантове на български изследователи и студенти, които желаят да следват в Швейцария, както и да подкрепя инициативите, свързани с укрепването на връзките между България и Конфедерация Швейцария.

Смисъл и цел на наградата „Константин Кацаров“

Наградата се присъжда с цел да допринесе за запазване паметта за проф. Кацаров в България, както и да популяризира все повече Фондация „Кацарови“. Тя е в размер от 10,000.00 швейцарски франка и медал с образа на проф. Кацаров, както и биография за него и на Фондацията.

Целта на наградата е и да изтъкне и подкрепи публикация, изследване, инициатива или дейност с изключителен принос за „вечната България“, според любимия израз на проф. Кацаров.

Организацията, свързана с набирането на кандидатите е от компетентността и в отговорноста на Управителния съвет на Фондацията. Управителният съвет избира също така и носителя на наградата в духа и условията на стриктна независимост, а решенията му са съгласно Регламента на Фондацията окончателни.

Условия за кандидатстване

Кандидатът трябва да бъде български гражданин или институция със седалище в България, а дейността им да е неразривно свързана с България. Колективни кандидатури на двама или повече кандидати са също допустими.

Публикацията, изследването, инициативата или дейността, на които се основава кандидатурата, трябва да се вписват в следните три области: хуманитарни науки (право и история), точни науки и изкуства (включително литература).

Процедурата за кандидатстване е публикувана на страницата на Фондация „Кацарови“, както и на редица други уебсайтове, включително на българските академични среди, на Българската Академия на науките, както и на българските професионални сдружения, активно работещи в трите гореспоменати области.

Всички заявления, подадени съобразно с установената процедура, се представят на комисия за подбор, чиито членове се назначават от Управителния съвет на Фондация „Кацарови“.

Комисията за подбор на лауреата определя не повече от трима кандидати измежду всички кандидатури за всяка от трите гореспоменатите области. Управителият съвет на Фондация „Кацарови“ избира носителя на наградата „Константин Кацаров“ на основата на писмените кандидатури.

Предоставя се възможно най-широка информация във връзка с номинирането на успешните кандидати, извършено от комисията за подбор, както и за избора на носителят на наградата, възоснова на решението на Управителия съвет на Фондация „Кацарови“. Официалната церемония по награждаването се провежда в Швейцария и се разгласява съответно най-широко.

Процедура за кандидатстване

Заявленията, заедно с посочените по-долу документи, трябва да се изпращат само в електронен формат до Секретариата на Фондация „Кацарови“ на адрес secretariat.fondskatzarovi@gmail.com.

Заявленията трябва да са на английски или френски език. Официалните документи на български език трябва да бъдат придружени с превод на английски или френски език.

По-специално, към кандидатурата или на кандидатите от колективната кандидатура трябва да бъдат прикрепени следните документи:

  • Автобиография на кандидата или устава на кандидатстващата институция (максимум 2 MB)
  • Фотокопие на паспорта на кандидата или извлечение от регистрацията на институцията заявител от официален български регистър (максимум 2 МB)
  • Мотивационно писмо (максимум 2 MB)
  • Точно описание с коментар на публикацията, изследването, инициативата или проекта, на които се основава номинацията за наградата, както и описание за техния изключителен характер и принос за България (maximum 2 MB)
  • Списък с публикации, изследвания, инициативи или проекти, реализирани от кандидата в избраната от него област (максимум 2 MB)
  • Кандидатурите могат да бъдат подадени и от трети лица или от самите кандидати, като в този случай трябва да бъдат приложени в допълнение две препоръки (maximum 2 MB)
  • При подаване на колективни кандидатури, един от кандидатите се определя като представител на останалите.

Кандидатурите за наградата „Константин Кацаров“ за 2025 г. трябва да бъдат получени в Секретариата на Фондация „Кацарови“ не по-късно от 30 ноември 2024 г. на адрес: secretariat.fondskatzarovi@gmail.com.