Стефан Филипов

Бих искал да изразя цялата си благодарност на Управителния съвет на „Фондация Кацарови“ за отпусната ми шестмесечна стипендия, която ми позволи да продължа започнатите от мен изследвания в областта на органичната химия в един от най-големите университети, този в Цюрих.

Като специалист от Института по органична химия към Българската академия на науките, притежаващ богат опит, имах възможността да оценя отличните условия, които бяха създадени за осъществяване на изследванията ми в Университета.

Наличието на необходимата материална база като апаратура и химически препарати, непосредствените ми контакти с известни и утвърдени учени, с които имах възможност да обсъждам научни проблеми, спомогнаха изключително за задълбочаването на конкретните ми познания и за разширяване на кръгозора ми. Това е особено ценно, защото бих желал, доколкото ми позволяват възможностите, да предам този опит на страната си.

Поради ограничените финансови средства, с които разполагах по време на престоя си в Швейцария, успях да открия една малка част от тази държава. Бих искал да се присъединя към всички, които са очаровани от тази страна.