Manifestation pour les 50 ans du fonds Konstantin et Zinovia Katzarovi Genève

Събитие във връзка с  50-годишнината на Фонда „Константин и Зиновия Кацарови“ в Женева

Дата: вторник, 12 ноември 2019 г.

Място на провеждане: Фондация Мартин Бодмер, Route Martin Bodmer, 19 – 21/1223 Cologny

Програма:

17:00 в музея:

Посещение на изложбата „Война и мир“ под ръководството на професор Жак Берхтолд, директор на фондация „Мартин Бодмер“

18:00 в историческата зала:

Официална част – Презентация от г-н Жан-Клод Никол, президент на Фонд Кацрови

Музикално интермедзо от г-н Александър Иванов, цигулка *

18.30 ч. В историческата зала:

Представяне на книгата на проф. Константин Кацаров „Проиграната победа“ (1967 – Editions de La Baconnière) от професор Венелин Цачевски, почетен професор на Нов български университет, Славянски университет София, Великотърновски университет „Свети Кирил и Методи“

Музикално интермедзо от г-н Александър Иванов, цигулка

19:00 в приемната зала:

Прием

* Г-н Александър Иванов притежава през 2019/2020 г. безвъзмездна финансова помощ от Фонд Кацарови (безвъзмездна помощ, подновена през 2020/2021 г.)