Фондация „Константин и Зиновия Кацарови“ предлага предварително финансиране за съвместни българо-швейцарски изследователски проекти

По инициатива на покойния проф. Константин Кацаров, през 1969 г. е създадена Фондация „Кацарови“ при Общия фонд на Женевския университет. Част от нейната дейност е била и продължава да бъде отпускането на стипендии на български студенти и научни изследователи, желаещи да продължат обучението и изследванията си в Швейцария.

Преди известно време, Управителният съвет на Фондация Кацарови реши да предостави предварително финансиране (seed funding) за съвместни българо-швейцарски научноизследователски проекти.

Това финансиране, чиято сума е определена на 2 500 швейц. франка, вече е на разположение.

Досиетата за кандидатстване трябва да бъдат изпратени до Секретариата на Фондация „Кацарови“.