Фондация „Константин и Зиновия Кацарови“ обявява конкурс за наградата „Професор Кацаров 2023“

През 1969 г. е създадена фондацията „Кацарови“ по инициатива на професор Константин Кацаров. Част от нейната дейност е отпускането на стипендии на български студенти и изследователи, които желаят да продължат обучението и изследванията си в Швейцария.

Комитетът на Фондацията наскоро инициира нов проект – учредяването на награда в памет на професор Кацаров, отличаваща приноса на българска личност или институция, автори на публикации, изследвания, инициативи или дейности с изключителна стойност за България.

Наградата в размер на 10 000 швейцарски франка ще бъде връчена за първи път през 2023 г. под името „Награда Професор Кацаров 2023 г.“.

Документите за кандидатстване трябва да бъдат получени в секретариата на Фондация „Кацарови“ най-късно до 31 октомври 2022 г.