Съобщение относно финалистите за наградата „Професор Кацаров“ 2023 г.

Проф. Константин Кацаров се установява в Швейцария през 1956 г., но остава неизменно свързан със своята родина България. През 1969 г. той създава Фондация, която носи неговото име и това на съпругата му, към Университета в Женева. Мисията й е да отпуска стипендии и грантове на български изследователи и студенти, които желаят да следват в Швейцария, както и да подкрепя инициативите, свързани със укрепването на връзките между България и Швейцария.

По случай честването на 125-годишнината от рождението на проф. Кацаров през 2023 г. Управителният съвет на Фондация „Кацарови“ реши да учреди награда на негово име, която ще бъде връчвана на българска личност или на институция, с изключителен принос за България.

Учредяването на наградата „Професор Кацаров“ предизвика голям интерес и бяха получени двадесет и две кандидатури. Те бяха анализирани от Комисията за подбор на кандидатите, която представи списъка с успешните кандидати на Управителния съвет на Фондация „Кацарови“. Управителният съвет ще вземе решение за носителя на наградата „Професор Кацаров“ за 2023 г. през месец май.

Управителният съвет на Фондация „Кацарови“ има удоволствието да обяви имената на седемте финалисти, изброени съответно по области и по азбучен ред, както следва:

Наука и изкуство, включително литература

– г-н Николай ГОЧЕВ, професор, за приноса му в областта на класическите науки и по-специално на старогръцки

– г-н Георги ГОСПОДИНОВ, писател, превеждан многократно в чужбина, за книгата му Времеубежище, София: Жанет 45, 2020 [Le pays du passé, Paris: Gallimard, 2021 ; Time Shelter, Liveright, US, 2022]

– г-жа Мая ТИМЕНОВА-КОЕН, професор, за трудовете й в областта на френска филология и за дейността й за популяризиране на френскоезичната швейцарска литература в България

Точни науки, включително медицина

– г-н Валентин ДЖОНОВ, професор, за инициативите му в областта на медицинските изследвания и за благотворителната му дейност в България

Хуманитарни науки, включително право и история

– г-н Иван БИЛЯРСКИ, професор, за книгата му Defending the True Faith in the Twilight of the Empire. The Palaeologian Synodicon for the Sunday of Orthodoxy in Its Slavic Translation, Heidelberg: Herlo Verlag, 2021 [„Защита на истинската вяра в залеза на империята“. Палеологовият синодик за неделята на православието в славянския му превод, Хайделберг: Herlo Verlag, 2021 г.]

– г-н Петър СТОЯНОВИЧ, професор, за книгата му Фердинандеум. Генезисът на Фердинанд I и европеизацията на България, представена в избрани области на държавното управление и в обществото, 1861-1887-1912, София: Фабер, 2022 г. [Ferdinandeum. The Genesis of Ferdinand I and the Europeanization of Bulgaria, as Represented in Selected Areas of Government and Society, 1861-1887-1912, Sofia: Faber, 2022]

– г-н Венелин ЦАЧЕВСКИ, професор, за книгите му съставляващи проекта „Швейцария в историята на България“, издадени от 2015 до 2022 г.

През май Фондация „Кацарови“ ще обяви носителя на първото издание на наградата „Професор Кацаров“, избран измежду седемте финалисти, изброени по-горе. Церемонията по връчването на наградата ще се състои в Женева през есента на 2023 г.

1.03.2023