fonds-katzarovi-bibliographie

Отпускане на стипендии и финансови помощи от Фонд Кацарови – академична 2021-2022 година

Както всяка година през месец май-юни, Управителният съвет на Фонд Кацарови взе решение за отпускане на стипендии на български студенти, изследователи и преподаватели.

Той изпраща своите поздравления към успелите кандидати!

Стипендиантите за учебната 2021-2022 г. са Иван Билярски (история на правото), Петър Граматиков (история), Александър Иванов (музика, цигулка), Александър Костов (история) и г-жа Вяра Тултукова (музика, виолончело). Освен това бе предоставено удължаване на стипендията на г-жа Дида Казакова (медицина, офталмология). По желание на професор Кацаров, предоставените стипендии ще бъдат използвани за обучение и изследователска дейност в университетски институции в Швейцария.

Освен това, професор Венелин Цачевски получи финансова подкрепа за издаването на неговата нова книга на български език „Константин Кацаров. Живот, посветен на науката и на Вечна България”.

Във видеото към това послание, професор Лоренц Баумер, член на Управителния съвет на Фонд Кацарови, отговорен за разглеждането на кандидатурите, се обръща към кандидатите за стипендии и финансови помощи от Фонд Кацарови. Той представя условията за отпускане на стипендии, предназначени само за български граждани, както и възможностите за финансова подкрепа, предоставяна от Фонд Кацарови с цел укрепване на културните, научните и академични връзки между Швейцария и България, Родината на професор Константин Кацаров.

Във връзка с отпускането на стипендии, подаването на молбите за кандидатсване отново ще бъде възможно от 15 ноември 2021 г. до 31 януари 2022 г. с оглед на учебната 2022-2023 година. Попълнените файлове трябва да се изпращат само по електронна поща или чрез формуляра, предоставен на итернет-страницата на Фонд Кацарови, www.fonds-katzarov.ch. След известно време изрична покана за кандидатстване ще бъде отправена до всички заинтересовани. Що се отнася до кандидатстването за финансова подкрепа на инициативи от българо-швейцарски характер, те могат да бъдат подадени в едни и същи срокове или по изключение при належащи случаи, в течение на цялата годината и по електронен път.

Фондът Кацарови ви пожелава хубаво лято (бъдете здрави) и за въпроси остава на Ваше разположение.

 Женева, 14 юли 2021 г.