125-годишнина от рождението на професор Кацаров – 6 ноември 2023 г., София Доклад до Управителния съвет на Фонд «Кацарови»

На 6 ноември 2023 г. от 18:00 ч. в София беше отбелязана 125-годишнината от рождението на видния български юрист и професор Константин Кацаров.

На празничната вечер, организирана съвместно от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Фонда „Константин и Зиновия Кацарови“ в Женева, присъстваха Негово превъзходителство посланикът на Конфедерация Швейцария в България г-н Раймунд Фурер, заместник-ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, д-р Анета Антонова, деканът на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р Александър Костов, член-кореспондент на Българската академия на науките, представители на Фонд „Константин и Зиновия Кацарови“, д-р Ерик Евтимов, член на Управителния съвет, д-р Камелия Шису, главен секретар на фонда, както и първият носител на наградата „Константин Кацаров“, българският писател Георги Господинов, преподаватели от Юридическия факултет на Университета, стипендианти на Фонда, колеги юристи и дипломати. Негово превъзходителство посланикът на Република България в Конфедерация Швейцария, г-н Ради Найденов също изпрати поздравително послание по този повод.

Около петнадесет оратори от различни учебни и научни дисциплини отдадоха почит към живота и личността на професор Константин Кацаров, към неговия значителен научен принос в областта на правото, по-специално на търговското право, и към ролята на неговата благотворителна дейност за обучението на български студенти и изследователи. Бивши стипендианти имаха възможност да разкажат за собствените си преживявания, свързани със стипендиите и подкрепата, предоставяна в продължение на повече от петдесет години от Фонда, създаден през 1969 г. в Женева от проф. Кацаров. Те единодушно изтъкнаха решаващото въздействие на тази подкрепа върху тяхната професионална и академична кариера. Бившите стипендианти изразиха своята признателност и благодарност за дейността на Фонд „Кацарови“ и приветстваха последните инициативи на Управителния съвет да разшири възможностите за академична, научна и културна подкрепа за българите и България. В своето изказване д-р Ерик Евтимов, представител на Управителния съвет на Фонд „Кацарови“ се спря по-подробно на този аспект, като представи новите различни възможности за подкрепа, включително началното финансиране на проекти и новоучредената награда „Константин Кацаров“.

В аулата на Софийския университет беше открита и изложба от снимки, свързани с живота и дейността на професор Константин Кацаров в България.

Официалната церемония на 6 ноември 2023 г. в Софийския Университет бе последвана на следващия ден в Нов български университет от важен научен симпозиум, посветен на юридическото творчество на професор Кацаров под наслов: „Творчеството на професор Константин Кацаров през призмата на съвременното право“. Участниците в него, изявени специалисти по право и студенти, присъстваха и на представянето на новото издание на книгата на професор Константин Кацаров „Материална основа и правна природа на индустриалната собственост. Сравнително изследване и опит за теория в системата на българското право“, с встъпителна статия и научна редакция подготвена от проф. Веселина Манева (първо издание, София, 1929 г.).

Повече информация по темата:

https://www.mfa.bg/embassies/switzerland/news/39013

https://www.bcci.bg/news/19867