Съобщение относно финалистите за наградата „Константин Кацаров“ 2024 г.

Проф. Константин Кацаров се установява в Швейцария през 1956 г., но остава неизменно свързан със своята родина България. През 1969 г. той създава Фондация, която носи неговото име и това на съпругата му, към Университета в Женева. Мисията й е да отпуска стипендии и грантове на български изследователи и студенти, които желаят да следват в Швейцария, както и да подкрепя инициативите, свързани със укрепването на връзките между България и Швейцария.

През 2023 г., годината, в която се навършиха 125 години от рождението на професор Константин Кацаров, Управителният съвет на Фонд „Кацарови“ реши да учреди наградата „Константин Кацаров“, която се присъжда всяка година на българска личност или на институция със седалище в България, чиито заслуги са признати за изключителни и имат изключителен принос за България.

Носителят на първата награда, г-н Георги ГОСПОДИНОВ, бе избран единодушно от Управителния съвет на Фонд „Кацарови“, а официалната церемония по връчването на наградата се състоя в Женева на 29 ноември 2023 г. под егидата на Женевския университет.

Управителният съвет на Фонд „Кацарови“ има удоволствието да обяви двете кандидатури, избрани за финалисти за наградата „Константин Кацаров“ за 2024 г:

Точни науки, включително медицина

– Г-н Валентин ДЖОНОВ, професор, за инициативите му в областта на научните изследвания и медицинското обучение и за активната му филантропска дейност в България;

Хуманитарни науки и по-специално право и история

– Г-жа Диляна БОТЕВА и г-н Людмил ВАГАЛИНСКИ, професори, за съвместния им принос за развитието и популяризирането на българските исторически и археологически науки.

Фонд „Кацаров“ ще обяви избора на Управителния съвет за наградата „Константин Кацаров“ за 2024 г. през месец май. Официалната церемония по връчването на наградата ще се състои в Женева през есента на 2024 година.

Женева

4.03.2024